Zasedání zastupitelstva obce se koná 28.3. 2022 od 14:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka

21. 3. 2022 Datum sejmutí: 28. 3. 2022

Program :

 

  1.  Schválení rozpočtového opatření
  2.  Schválení žádosti o finanční příspěvek
  3. Spolková škola
  4. Odkup obecního pozemku

 

 Mgr. Kamil Abbid

        starosta

   21.3.2022