Zasedání zastupitelstva obce se koná 29.5. 2020 od 12:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka

22. 5. 2020 Datum sejmutí: 29. 5. 2020

Zasedání zastupitelstva obce

se koná 29.5. 2020 od 12:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ Řitka

 

Program :

1.) Schválení účetní závěrky MŠ Řitka za rok 2019

2.) Schválení rozpočtového opatření č.1 MŠ Řitka

3.) Schválení účetní závěrky obce Řitka za rok 2019

4.) Schválení závěrečného účtu obce Řitka za rok 2019

5.) Schválení rozpočtového opatření č.4 obce Řitka

6.) Změna priorit financování v návaznosti na změněné podmínky

7.) Výběrové řízení – Višňovka

8.) Projednání problematiky nových přípojek

9.) Schválení dodatku plánovací smlouvy –rozšíření právní ochrany obce

10.) Informace k územnímu plánu

11.) Informace k otevření mostu + informace o aktuálním stavu přípravy budování okružní křižovatky Veselka

12.) Letní kino, Pochod

13.) Informace o zřízení osadního výboru –Řevnická

14.) Změna názvu knihovny

15.) Projednání členství v komisích a výborech

 

 

 

Mgr. Kamil Abbid

starost

22.5. 2020                                                                                            29.5. 2020

……………………​……………………..

Vyvěšeno :​Sejmuto :