Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řitka za rok 2016

2. 3. 2017 Datum sejmutí: 30. 6. 2018