Tělocvičná jednota Sokol Řitka

Tělocvičná jednota Sokol Řitka byla založena před více než 100 lety a k v roce 2023 eviduje již 90 členů, z toho více než 2/3 tvoří děti. Stejně jako v začátcích našeho fungování i dnes je naším posláním zpřístupnit sportovní aktivity širokému okolí a zajistit tak rozvoj těla i mysli sportovců ve všech věkových kategoriích. A to u nás platí doslova – máme cvičení jak pro nejmenší sportovce (od 2 let), děti, mládež, dospěláky, tak i pro důchodce.

V dnešním světě se Vám to bude zdát neuvěřitelné, ale naši funkcionáři, cvičitelé, pomocníci a k nim i všichni další, kteří se starají o náš chod, dělají svou práci bez nároku na honorář, neboli cvičí, organizují a starají se ZADARMO. Máme to štěstí, že se nám podařilo dát dohromady partu lidí, které dává smysl se snažit o to, abychom zůstali dostupní každému, kdo bude mít chuť si zacvičit.

Pro představu o šíři záběru naší malé Jednoty je níže přehled cvičení, které pod naším vedením probíhají každý týden:

Pro děti

  • Všestrannost – rodiče s dětmi
  • Všestrannost – předškoláci a mladší žáci
  • Florbal – mladší žáci
  • Stolní tenis – starší žáci
  • Florbal – starší žáci

Pro dospělé a seniory

  • Florbal – muži
  • Badminton – ženy
  • Stolní tenis – senioři

Zároveň je naším úkolem starat se o majetek, který nám zanechali naši předchůdci. Proto se maximálně snažíme využít možností budovy naší Sokolovny (vybudované úsilím členů Sokola z bývalého ovčína darovaného rodinou Brandisových), ale i umožněním vybudování sportovního areálu Na Ladech.

 

Navštivte oficiální stránky Sokol Řitka